Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Medezeggenschapsraad

 

Als u de school binnen gaat of in school loopt ziet u meerdere foto’s van de MR. Hopelijk heeft dit een beeld  van wie we zijn en voelt u niet de schroom om een van ons aan te spreken als u ergens mee zit waar de MR u verder mee kan helpen.


Beste ouders,

 

Op dinsdag 20 november 2018 is er weer een MR vergadering. U bent van harte welkom bij het open gedeelte van de vergadering welke om 19.30 uur begint. 

 

De agenda ziet er als volgt uit: 

 

Welkom door voorzitter

1. Notulen vorige vergadering

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen: a. GMR (Martin/Martijn)


b. Mailbox MR/nieuwsbrief (Martin)

c. MR junior is 29-01-2019 aanwezig


4. Bespreekpunten:

-   

-

  

Even pauze, aansluitend het besloten gedeelte met de directie. 

 

De 1e vergadering van het jaar is wegens omstandigheden niet doorgegaan. 

 

****************************************************************************************************************** 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Aan Boord 2017

                                

---------------------------------------------------------------------------

Oudergeleding: Miranda van Oene (secretaris), Martin Berenst (afg. GMR)

Personeelsgeleding: Niels Ehlting, Marianne Scherjon (afg. MR junior), Martijn van Elp (afg. GMR)

 

Algemeen

 • In 2017 heeft de MR 6x vergaderd. De agenda’s worden gedeeld met ouders via de website en met de OC. 
 • Ouders zijn voor elke vergadering uitgenodigd om het open gedeelte bij te wonen via de nieuwsbrief.
 • In 2017 is afscheid genomen van ouder Rinaldo Pothof (secretaris) en Esther Schipper (lid). Martin Berenst en Miranda van Oene hebben als ouders deze rollen overgenomen.
 • De MR heeft ook afscheid genomen van de leerkrachten: Marieke Berk en Ineke Hopman. Niels Ehlting en Martijn van Elp hebben in september 2017 plaatsgenomen in de MR.
 • De afgevaardigden voor de GMR hebben zich ingezet voor het gemeenschappelijk belang van de stichting Codenz.
 • De MR heeft gewerkt aan het verbeteren van zichtbaarheid en transparantie naar ouders.
 • De MR en OC hebben een gezamenlijke start van de vergaderingen waarbij beide tegelijk geïnformeerd worden door de directie over belangrijke zaken.
 •  
 •  
 • Onderwerpen 
 • De MR heeft zich regelmatig laten informeren over de stand van zaken m.b.t. de huisvesting van  Aan Boord.  
 • De MR heeft 3x met de MR junior vergaderd. Ingebrachte punten zijn besproken en besluiten worden via de afgevaardigde teruggekoppeld.
 • De MR heeft de begroting voor 2018 goedgekeurd.
 • De MR heeft zich laten informeren over het onderwijskundig jaarplan 2017/2018. Het thema is ‘Leren Zichtbaar Maken’. 
 • De MR heeft de formatie voor 2017/2018 goedgekeurd.
 • De MR heeft meegewerkt aan de ouderenquête.
 • De MR heeft zich laten informeren over de RIE (risico-inventarisatie)
 • De MR heeft deelgenomen aan de ouderavond
 • De MR heeft zich laten informeren over de schoolanalyse
 • De MR heeft kennis genomen van het vertrek van een leerkracht en de wijze waarop daar invulling is gegeven door het team
 • De MR heeft een besluit genomen inzake een oudervraag omtrent de hygiëne van de zandbak en het bos 

   • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten


  Toelichting op de cookies 

  Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online